تقدیر استاد مطهری از کتاب «منتخب الاثر» آیت الله صافی (ره)