بازسازی صحنه ترور استاد شهید مطهری

واکنش امام خمینی(ره) به این فیلم در دیدار با خانواده شهید مطهری(سال ۶۲) که شب قبل از تلویزیون پخش شده بود: «ما دیشب گریه کردیم»