بازاندیشی آراء استاد مطهری ره در مواجهه با الحاد تکاملی ریچارد داوکینز

حجت الاسلام امراله قلی‌زاده

چکیده:

الحاد جدید (New Atheism) که در دهه‌های اخیر از سوی ملحدان در جهان غرب مطرح گردیده است را می‌توان متکی بر دو عنصر علم گرایی (Scientism) و طبیعت گرایی (Naturalism) تلقی نمود. ریچارد داوکینز، زیست شناس فرگشتی و از اساتید سابق آکسفورد در رشته «درک عمومی علم» را می‌توان از سردمداران جریان الحاد نو به شمار آورد. وی با تاکید بر دو عنصر پیش‌گفته و با استفاده از نظریه تکامل یا فرگشت (Evolution) به نقد دین و دین گرایی پرداخته است. مواجهه استاد مطهری ره با الحاد، اگر چه در بدو امر مواجهه با الحاد قدیم (Old Atheism) را متبادر می‌نماید و لکن ردپایی از الحاد جدید در این مواجهه وجود دارد که می‌توان ضمن اصطیاد، در نقد الحاد جدید بهره جست.

کلیدواژه‌ها:

استاد مطهری، الحاد جدید، الحاد تکاملی، ریچارد داوکینز

پرسش و پاسخ: