اهداف نهضت‏ اسلامی در کلام شهید مطهری

شهید آیت‌الله مطهری در یکی از سخنرانی‌های خود به بازخوانی آرمان‌های انقلاب و امام(ره) و اهداف نهضت اسلامی پرداخته بود که در این مجال مروری بر بخشی کوتاه از آن داریم.
اهداف نهضت اسلامی در کلام شهید مطهری

شهید آیت‌الله مطهری در یکی از سخنرانی‌های خود به بازخوانی آرمان‌های انقلاب و امام(ره) و اهداف نهضت اسلامی پرداخته بود که در این مجال مروری بر بخشی کوتاه از آن داریم.

به طور اجمال باید گفت: اهداف كلى همه نهضت‌هاى اسلامى را می‌توان همان اصول چهارگانه‌ای دانست که در سخنان مولای متقیان بهنگام پذیرش خلافت بیان شده است؛ (نهج البلاغه خطبه ۱۲۹) – البته – در هر دوره‌‏اى هر نهضتى يك سلسله هدف‌هاى فرعى و جزئى خاص خود نيز دارد. – این – هدفهاى كلى در چهار جمله بيان شده است:

۱- نرد المعالم من دينك: بازگشت به اسلام راستين: نشانه ‌هاى محوشده راه خدا را- كه جز همان اصول واقعى اسلام نيست – بازگردانيم؛ يعنى بازگشت به اسلام نخستين و اسلام راستين، بدعت‌ها را از ميان بردن و سنتهاى اصيل را جايگزين كردن؛ يعنى اصلاحى در فكرها و انديشه‏‌ها و تحولى در روح‌ها و ضميرها و قضاوت‌ها در زمينه خود اسلام.

۲- نظهر الاصلاح فى بلادك: تحول بنيادين در زندگى مردم: اصلاح اساسى و آشكار و چشمگير كه نظر هر بيننده را جلب نمايد و علائم بهبودى وضع زندگى مردم كاملا هويدا باشد، در شهرها و مجامع به عمل آوريم؛  يعنى تحولى بنيادين در اوضاع زندگى خلق خدا.

۳- يأمن المظلومون من عبادك: اصلاح در روابط اجتماعى انسان‌ها: بندگان مظلوم خدا از شر ظالمان امان يابند و دست تطاول ستمكاران از سر ستمديدگان كوتاه شود؛ يعنى اصلاحى در روابط اجتماعى انسان‌ها.

۴- تقام المعطلة من حدودك: تحول بنیادین در نظامات مدنى و اجتماعى جامعه: مقررات تعطيل‏ شده خدا و قانونهاى نقض ‏شده اسلام بار ديگر بپا داشته شود و حاكم بر زندگى اجتماعى مردم گردد؛ يعنى تحولى ثمربخش و اسلامى در نظامات مدنى و اجتماعى جامعه.

هر مصلحى كه موفق شود اين چهار اصل را عملى سازد: افكار و انديشه‌ها را متوجه اسلام راستين سازد و بدعت‌ها و خرافه‏‌ها را از مغزها بيرون براند، به زندگى عمومى از نظر تغذيه و مسكن و بهداشت و آموزش و پرورش سامان بخشد، روابط انسانى انسانها را بر اساس برابرى و برادرى و احساس اخوت و همسانى برقرار سازد و ساخت جامعه را از نظر نظامات و مقررات حاكم، طبق الگوى خدايى اسلامى قرار دهد، به حداكثر موفقيت نائل آمده است.

منبع: مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (نهضت‌هاى اسلامى در صد ساله اخير)، جلد ‏۲۴، صفحه ۷۳-۷۱، با تلخیص و ویرایش جزئی.