اهتمام مرحوم حاج‌آقا رحیم ارباب به یک ذکر در ماه مبارک رجب