انتشار جلد دوم کتاب اقتصاد تطبیقی

???? پیش‌بینی شهید استاد مطهری در سال ۱۳۵۸ از آینده کمونیسم و کاپیتالیسم
جلد دوم اقتصاد تطبیقی

???? كمونيسم و كاپيتاليسم دو حالت افراطى و تفريطى هستند. از نظر ما هيچ‌كدام از اينها نمى‌تواند به حيات خودش براى هميشه ادامه بدهد مگر اينكه به حالت تعادل برگردند.

???? دنياى امروز اين را ثابت كرده كه كاپيتاليسم دارد مى‌آيد به حد وسط، كمونيسم هم دارد مى‌آيد به حد وسط؛ يعنى آنها كم‌كم دارند مالكيت خصوصى را مى‌پذيرند و از آن شدت مخالفتشان مى‌كاهند، اينها هم دارند آن ليبراليسم خودشان به آن شدت و آن آزادى لجام‌گسيخته سرمايه‌دارى را از بين مى‌برند و با مالياتهاى تصاعدى كه دارند مى‌بندند برمى‌گردند به حد وسط…

???? كاپيتاليسم به اين شكل قابل بقا نيست مگر اينكه خودش را اصلاح كند، كمونيسم هم قابل ادامه نيست مگر اينكه خودش را اصلاح كند.

???? استاد مطهری، اقتصاد تطبیقی

???? کانال رسمی «بنیاد شهید مطهری» در تلگرام، ایتا و سروش????
t.me/motahari_ir
eitaa.com/motahari_ir
sapp.ir/motahari_ir