امام سجاد علیه‌السلام این‌گونه هنگام نماز غرق در یاد خدا بود

تسلط بر نفس اولین اثر ربوبیت