اتفاقی عجیب در لحظه رسیدن خبر شهادت استاد مطهری به استودیوی برنامه زنده