آیت الله جوادی آملی

سخنرانی آیت الله جوادی آملی در مراسم افتتاحیه