شناسه متن : 1005
1394/3/24 - 11:25 2015-06-14 11:25:00
[آیا صحیح است‌] یک ماه رمضان بر ما بگذرد که در آن ماه ما یک سلسله تهمتها به یکدیگر بسته باشیم؟ ماه رمضان براى این است که مسلمین، بیشتر اجتماع کنند، عبادتهاى اجتماعى انجام دهند و در مساجد جمع شوند، نه اینکه ماه رمضان وسیله تفرقه قرار گیرد.

نگاه شهید مطهری بر برنامه انسان سازى ماه مبارک رمضان‌

[آیا صحیح است‌] یک ماه رمضان بر ما بگذرد که در آن ماه ما یک سلسله تهمتها به یکدیگر بسته باشیم؟ ماه رمضان براى این است که مسلمین، بیشتر اجتماع کنند، عبادتهاى اجتماعى انجام دهند و در مساجد جمع شوند، نه اینکه ماه رمضان وسیله تفرقه قرار گیرد.

اساساً برنامه ماه مبارک رمضان برنامه انسان سازى است که انسانهاى معیوب در این ماه خود را تبدیل به انسانهاى سالم، و انسانهاى سالم خود را تبدیل به انسانهاى کامل کنند. برنامه ماه مبارک رمضان برنامه تزکیه نفس است، برنامه اصلاح معایب و رفع نواقص است، برنامه تسلط عقل و ایمان و اراده بر شهوات نفسانى است، برنامه دعاست، برنامه پرستش حق است، برنامه پرواز به سوى خداست، برنامه ترقى دادن روح است، برنامه رقاء دادن روح است. اگر بنا باشد که ماه مبارک بیاید و انسان سى روز گرسنگى و تشنگى و بىخوابى بکشد و مثلًا شبها تا دیروقت بیدار باشد و به این مجلس و آن مجلس برود، و بعد هم عید فطر بیاید و با روز آخر شعبان یک ذره هم فرق نکرده باشد، چنین روزهاى براى انسان اثر ندارد. اسلام که نمىخواهد مردم بىجهت دهانشان را ببندند، بلکه با روزه گرفتن قرار است که انسانها اصلاح شوند. چرا در روایات ما آمده است که بسیارى از روزه داران هستند که حظ و بهره آنها از روزه جز گرسنگى چیزى نیست؟ بستن دهان از غذاى حلال براى این است که انسان در آن سى روز تمرین کند که زبان خود را از گفتار حرام ببندد، غیبت نکند، دروغ نگوید، فحش ندهد.

این از همان امور معنوى و باطنى و ملکوتى است: زنى آمد خدمت پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله در حالى که روزه داشت. رسول اکرم شیر یا چیز دیگرى به او تعارف کرد و فرمود: بگیر و بخور. گفت: یا رسول اللَّه! روزه دارم. فرمود: نه، روزه ندارى؛ بگیر و بخور. گفت: نه یا رسول اللَّه! روزه دارم. باز رسول اکرم اصرار کرد که بخور. گفت:

نه، روزه دارم، واقعاً روزه دارم (چون به حساب خودش واقعاً روزه داشت، ولى روزه ظاهرى مثل روزههاى ما). فرمود: تو چگونه روزه دارى، حال آنکه گوشت برادر- یا خواهر- مؤمنت را یک ساعت پیش خوردى (غیبت کردى)؟ مىخواهى الآن به خودت ارائه دهم که تو گوشت خوردهاى؟ قى کن! یکدفعه قى کرد و لختههاى گوشت از دهانش بیرون آمد. انسان روزه بگیرد و غیبت کند، یعنى دهان جسم خودش را از غذاى حلال ببندد و دهان روح خود را براى غذاى حرام باز کند.

چرا به ما گفتهاند یک دروغ که انسان بگوید تعفّنى از دهان او بلند مىشود که تا هفت آسمان «1»، فرشتگان را متأذّى مىکند؟ آنوقت مىگویند چرا انسان وقتى در جهنم است، اینقدر جهنم عفونت دارد؟! عفونت جهنم همین عفونتهایى است که ما خودمان در دنیا ایجاد کردهایم، همین دروغهایى است که خودمان مىگوییم. دشنام دادن و همْز و لمْز کردن «2» هم همینطور است.

تهمت زدن سرور همه اینهاست، چون تهمت زدن هم [رذیلت] دروغ گفتن را دارد و هم [رذیلت] غیبت کردن را. چون آدمى که غیبت مىکند، راست مىگوید و بدگویى مىکند و آدمى که دروغ مىگوید، دروغ مىگوید ولى بدگویى کسى را نمىکند، یک دروغى مىبافد و مىگوید. اما آدمى که تهمت مىزند، در آنِ واحد، هم دروغ مىگوید و هم غیبت مىکند؛ یعنى دو گناه کبیره را با یکدیگر انجام مىدهد.

[آیا صحیح است] یک ماه رمضان بر ما بگذرد که در آن ماه ما یک سلسله تهمتها به یکدیگر بسته باشیم؟ ماه رمضان براى این است که مسلمین، بیشتر اجتماع کنند، عبادتهاى اجتماعى انجام دهند و در مساجد جمع شوند، نه اینکه ماه رمضان وسیله تفرقه قرار گیرد.

 

پی‌نوشت:
(1) منظور، این آسمانهاى ظاهرى نیست بلکه بطون و ملکوت عالم است.

(2) [یعنى بدگویى و عیب جویى کردن]

 

منبع:‌

انسان کامل، صفحه 28- 30.

 

انتهای پیام

دیدگاه ها