اضافه کردن دیدگاه جدید

برای باز کردن فایلها از نرم افزارهای با ورژن بالا استفاده کنید نرم افزارهای با ورژن قدیمی قادر به باز کردن قفل فایلها نمی باشد. لینک بروزرسانی نرم افزار در بالا موجود است.