زندگی به سبک مطهری

 • 10 اسفند 1394 - 13:54
  من یکمرتبه دیدم مثل اینکه حوزه قم زیرورو شد. یک حالت هول عجیبی به افراد افتاد.
 • 10 اسفند 1394 - 13:48
  تنها انتخاباتی که شهید مطهری در آن شرکت کرد.
 • 14 دى 1394 - 18:06
  «قاطعیت شهید مطهری در برخورد با مجاهدین خلق در مراسم استقبال از امام خمینی (ره)»
 • 4 آذر 1394 - 10:29
  حال شما ببینید این وظیفه‌شناسی عالم دینی است، یعنی وقتی می‌بیند شاگردش سؤالی دارد با خستگی و مشغلة زیاد، باز هم هیچ کاری را ناتمام و بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
 • 23 آبان 1394 - 13:51
  بعد این را برای شهید مطهری تعریف کردم. ایشان کلی ذوق کردند. من هیچ وقت ندیدم ایشان این قدر خوشحال شوند، چون ایشان هم نگران بود؛ نگران بود که افرادی مثل ماها هم که با آن جوان‌های انقلابی سر و کار داشتیم، مبادا التقاطی فکر کنیم.
 • 16 آبان 1394 - 14:48
  اين استاد بزرگوار عمدتاً، پاسدار اسلام بود و هوشيار در برابر اسلام.
 • 6 آبان 1394 - 12:18
  این سعه صدر، این بلندمنشی و احترام به کسی که در مقابل علم ایشان، هیچ بود، این همه تواضع و نقدپذیری، از ایشان وجودی ممتاز ساخته بود
 • 3 آبان 1394 - 14:13
  گاهي انگشتشان را لاي کتاب می‌گذاشتند و با مهمانشان مشغول صحبت می‌شدند و بعد باز به مطالعه ادامه می‌دادند.
 • 25 مهر 1394 - 13:59
  برگشتم، دیدم آقای مطهری است. مرا بغل کرد و بوسید، با او به طرف میدان آزادی راه افتادیم.
 • 18 مهر 1394 - 14:20
  شهید مطهری با حال بهت این سخنان را به من گفت و خود متحیر بود. می‌گفت: من نفهمیدم امام از چه منشأ و منبعی به این حقیقت رسیده است.

صفحات