شناسه متن : 5
1392/8/13 - 06:20
معرفی آموزش الکترونیکی

آموزش (یادگیری) الکترونیکی (Electronic-Learning) شیوه‌ای است که با پیدایش اینترنت و گسترش این پدیدۀ فناوری ایجاد گردیده است و در حقیقت تکامل شیوۀ آموزش از راه دور می‌باشد که برطرف‌کنندۀ نیاز انسان‌های پرس‌وجوگر و خواهان یادگیری با توجه به اختیاری بودن زمان و مکان است. در یک جمله می‌توان گفت:

E-Learning آوردن یادگیری برای مردم است به جای آوردن مردم برای یادگیری.
 
مزایای آموزش الکترونیکی 
o عدم وابستگی به مکان؛ (آموختن موضوع دلخواه در هر نقطه از جهان)
o عدم وابستگی به زمان؛ (آموختن در هر زمان از شبانه روز)
o افزایش یادداری؛ (30 درصد آموختن بیشتر؛ به دلیل استفاده از وسایل کمک آموزشی و محیط‌هایی برای تمرین آموخته‌ها و دانسته‌ها، آموزش سریع‌تر می‌گردد و مطالب درسی در حافظه نهادینه می‌شوند.)
o کاهش زمان آموزش؛ (40 درصد زمان کمتر)
o کاهش هزینه‌ها؛ (30 درصد هزینه کمتر)
o خود تنظیمی؛ (تنظیم سرعت پیشرفت فراگیر توسط خود وی)
 
آموزش الکترونیکی آثار استاد مطهری توسط بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری
با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی بنیاد، پایگاه جامع شهید مطهری در تاریخ 15 اردی‌بهشت ماه 1392 و با حضور جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم مجلس و مدیر عامل بنیاد رونمایی شد. 
 
یکی از بخش‌های چهارگانه این پایگاه، سامانه آموزش الکترونیکی (LMS) است که هدف کلان از راه‌اندازی آن عبارت است از تبیین، توسعه و ترویج اندیشه‌های متعالی، پویا و سازندۀ آن استاد فرزانه از طریق فضای مجازی. ما اکنون در ابتدای این راه هستیم...
 
برای شرکت در دوره‌های آموزش الکترونیکی به سامانه آموزش الکترونیکی بنیاد به آدرس lms.motahari.ir بروید.