شناسه متن : 365
1393/2/9 - 14:04
مصاحبه تلویزیونی استاد مطهری پیرامون جمهوری اسلامی

جلسه اول:

 

 

جلسه دوم: