شناسه متن : 2858
1395/5/23 - 07:15
آخرین نوشته استاد
استاد برای تکميل کتاب «مسئله حجاب» قصد داشتند مقدمه‌ای بر آن بنويسند که سه قسمت بود: 1- زن پيش از دوران پهلوی، 2- زن در دوران پهلوی، 3- زن بعد از دوران پهلوی.
استاد برای تکميل کتاب «مسئله حجاب» قصد داشتند مقدمه‌ای بر آن بنويسند که سه قسمت بود: 1- زن پيش از دوران پهلوی، 2- زن در دوران پهلوی، 3- زن بعد از دوران پهلوی.

همسر استاد: آخرين خاطره من از ايشان، درباره آخرين نوشته ايشان است. استاد برای تکميل کتاب «مسئله حجاب» قصد داشتند مقدمه‌ای بر آن بنويسند که سه قسمت بود: 1- زن پيش از دوران پهلوی، 2- زن در دوران پهلوی، 3- زن بعد از دوران پهلوی.

دو قسمت آن را نوشتند و نوشتن قسمت سوم را به بعد از بازگشتن از منزل آقاي سحابي موکول کردند. ايشان به شهادت رسيدند و آن نوشتة ناقص، تا مدت‌ها روي تخت ايشان باقي ماند.[1][1] - پاره­ ای از خورشید، ص 108.