شناسه متن : 240
1393/2/1 - 13:35
ورود امام خمینی(ره) به میهن
تصاویر استاد: