شناسه متن : 235
1393/2/1 - 11:28
انگلیس _ منچستر(جهت معالجه علامه طباطبایی)
تصاویر استاد:

آلبوم تصاویر